Bloggen Talpedagogen

Bloggen Talpedagogen

En blogg om barns tal och språk av Lotta Juhlin, talpedagog, författare och föredragshållare

Jag vill med denna bolgg skapa ett forum för dilalog med föräldrar såväl som med lärare (blivande och etablerade) i förskola och skola, speciallärare och specialpedagoger, talpedagoger och logopeder.

Mer kul med supradentaler

Barns tal och språkPosted by Lotta Juhlin 2012-02-18 13:33:38

En lärare i mellersta eller norra delarna av vårt land som inte känner till fenomenet med supradentaler och dialekter kan tycka att henne/hans elev har svårigheter med att ”prata rätt”. Eleven säger stot och fat om stort och fart men pratar i övrigt som man gör på orten. Föräldrarna är från Småland (eller kanske Halland) och har naturligt nog inte några supradentaler. Barnen härmar ofta föräldrarna i sitt tal men påverkas förstås också av omgivningen och därför kan barnets uttal bli en blandning av två dialekter – i det här fallet småländska och den dialekt, som pratas på orten där barnet bor. Det som för läraren och kanske även föräldrarna framstår som ett talproblem är alltså bara en naturlig följd av en dialektblandning.

(I de delar av vårt land, där man i allmänhet inte har några supradentaler, kan således inledningen på föregående stycke låta så här: En lärare i mellesta eller norra delana av våt land…)

Detta kan orsaka svårigheter för barnet. Läraren signalerar kanske en bekymrad min och tror att barnet har talproblem. Eleven blir osäker och kanske till slut övertygad om att något är fel med honom/henne och växer upp med denna bild av sig själv i bagaget. Om läraren och föräldrarna hade känt till att supradentaler ofta saknas i bl.a. småländskan och om läraren hade känt till att barnets föräldrar är från Småland, så hade barnet kanske fått ett helt annat bemötande och aldrig hamnat i den uppfattningen att han/hon har problem.

Antingen ditt barn/dina elever har svårigheter med talet eller inte så lek språklekar med ditt barn/dina elever och ha roligt tillsammans! Här får du en vers (en språklek) en vers som är bra att ha, när det har slutat regna. Om du har en dialekt där man inte uttalar supradentalerna, så ska du naturligtvis uttala så som brukligt är, där du bor.

Klart på himlen, klart i luften, klart åt alla håll

Nu kan vi leka ute igen, för nu är det uppehåll.

Lycka till!

Lotta


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.