Bloggen Talpedagogen

Bloggen Talpedagogen

En blogg om barns tal och språk av Lotta Juhlin, talpedagog, författare och föredragshållare

Jag vill med denna bolgg skapa ett forum för dilalog med föräldrar såväl som med lärare (blivande och etablerade) i förskola och skola, speciallärare och specialpedagoger, talpedagoger och logopeder.

De e inte lätt att pjata jätt!

Barns tal och språkPosted by Lotta Juhlin 2012-02-18 13:27:21

Tycker du att ditt barn/ditt barnbarn/din elev har talsvårigheter? Tror du att han/hon stammar? Är du orolig över barnets tal- eller språkutveckling? Undrar du varför barnet inte kan/vill läsa? Tycker du att det är roligt och viktigt att stimulera barns tal och språk? Då är min blogg något för dig!

”Varför ska man lära sig läsa?

Det har många barn frågat sig. De flesta hittar ett svar. De lär sig inte att läsa för läsningens skull. De anar att de kan få uppleva något, om de får tillgång till det skrivna ordet på skyltar och lappar, i tidningar, brev, filmer och böcker. Nyfikenheten blir en god hjälp.

Läsningen är ett medel att lära sig något annat än att läsa! När man förstår det väcks nyfikenheten. För att inse att läsandet ger något annat utöver själva läsningen, så måste barnet först ha möjligheten att bli vän med det talade språket. Det är vi vuxna som ska inviga barnet i den värld, där talet och språket lever. Vi ska bjuda på språkliga utmaningar, som barnet förmår klara av och lägga till sina färdigheter. Vi ska leka och ha roligt med språket - gärna på ett respektlöst sätt!

Tillsammans med barnet ska vi smaka på nya och tokiga ord och uttryck. Barnet ska få handskas med tal och språk i den takt det passar barnet, så att språket blir mjukt och formbart för barnet - som leran, när den först är kall och hård och sedan låter sig formas, när den blivit varm och mjuk.

Vi som är vuxna har skyldigheten att servera - inte lära, för barnet lär sig självt - men att servera möjligheter och utmaningar och peka på tillfällen, där barnet självt kan upptäcka språket, så att det blir hennes/hans. Barnet ska känna sig stolt över det hon/han kan uttrycka och känna lusten att upptäcka mer och glädjen att smida själv.

Om barnet ställs inför en uppgift, som det inte klarar av att lösa - då är det inte barnet det är fel på. Det är uppgiften som är fel! Det är pedagogens skyldighet att hitta frågor och utmaningar som ligger på barnets nivå. ”

Ur Talråd i Läsgåvan (Liber) av Lotta Juhlin

Om vi vuxna kunde se mer till barnens förmågor än deras oförmågor så skulle det gå lättare för många barn att lära sig prata rätt. I princip kan man säga fel på vartenda ljud i språket och med det i åtanke blir det roligt att lägga märke till allt vad barnet faktiskt kan.

Det finns många roliga övningar för att stimulera barns tal och språk och jag har tänkt använda den här bloggsidan för att ge tips och råd om barnens tal och språk. Eventuella frågor kommer jag att med glädje försöka besvara.

Här får ni en rolig vers så länge:

Tyst, tyst, smyg på tå.

kryp ihop och bli jätte- små.

Väx och bli stora och klampa på, klampa på

Stampa med fötterna och klappa i händerna

Knäck alla nötterna men inte med tänderna

Och tyst igen, smyg på tå

bli så små, så små, så små!

Lycka till!

Lotta